Praha Jeruzalém

Po opětovných bezpečnostních incidentech na Ben Gruionově letišti, se řídící letového provozu rozhodli pro větší rozestupy mezi odlety letadel. Rozhodli se tak kvůli kritice, která se snesla na jejich hlavu.
Během posledních měsíců byla zahájena tři vyšetřování bezpečnostních problémů na letišti. Vyšetřování ukázala, že jsou za ně částečně odpovědní právě řídící letového provozu. Ti si na oplátku stěžovali na absenci „základních pracovních podmínek“, zejména na zastaralé zařízení kontrolní věže a nedostatek vzletových a přistávacích drah.
Po nedělním setkání se řídící letového provozu rozhodli pro zvětšení rozestupu mezi jednotlivými odlety z jedné minuty na pět minut. Tato změna má být prospěšná cestujícím, pilotům i letadlům, protože brání možnosti, že by mohlo dojít ke kolizi. Řídící letového provozu prý budou v tomto postupu pokračovat do doby, než dojde na letišti ke změnám. Zejména dokud nebude vystavěna nová věž pro řízení letového provozu, dokončena práce na hlavní dráze a než budou problematické dráhy vybaveny potřebným vybavením.

08.10.2007 00:00 4

Klíčová slova