Praha Jeruzalém

[IMG R 10103]Oddaná křesťanka, Condoleezza Riceová, navštívila tradiční místo narození Ježíše Krista, Chrám narození v Betlémě. Chrám je postaven okolo jeskyně, kde se podle tradice měl Ježíš narodit. Riceová na tomto místě zapálila svíčku a pomodlila se. Návštěva tohoto místa je podle jejích vlastních slov velmi zvláštní a dojemná zkušenost. Tři hlavní monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství mají podle ní šanci překonat rozdíly a odložit zlost, aby se z náboženství stala síla uzdravování a usmíření.
Návštěva Betléma pak byla také součástí snah ujistit běžné obyvatele, že USA míní vážně své snahy o pomoc při mírovém procesu. Po návštěvě chrámu se také setkala s místními představiteli civilními i bezpečnostními, kteří jí informovali o komplikacích života, které zde mají. Jsou podle nich spojeny zejména s izraelskou bezpečnostní bariérou, která na dvou stranách město lemuje. Pro cestu do Jeruzaléma prý potřebují povolení, které se získává těžko. Při cestě do Betléma měla Riceová možnost si část bariéry, která byla vybudována jako dočasné opatření proti pronikání teroristů do Izraele, prohlédnout.
Palestinci, kteří se s Riceovou setkali s ní prý hovořili o problémech na kontrolních stanovištích, ale prý také o jejich připravenosti na mírovou dohodu.
Riceová strávila v Betlémě celkem tři  hodiny a pak se vydala do Ramalláhu na setkání s Mahmúdem Abbásem. Na dnešek je také plánována další schůzka s premiérem Olmertem a dalšími izraelskými přestaviteli.

17.10.2007 00:00 4

Klíčová slova