Praha Jeruzalém

[IMG R 10140]O organizaci „Zachraň dětské srdce“ jsme vás již informovali. Nyní vás seznámíme s jinou organizací. Jmenuje se Ševet Achim, vznikla v roce 1994 a pomáhá zajistit život zachraňující lékařskou péči ne-izraelským dětem v Izraeli.
Nyní prostřednictvím této organizace přicestovalo do Izraele 7 iráckých dětí, které zde budou léčeny.  Je jim od 2 do 9 let a všechny trpí vrozenou srdeční vadou a nutně potřebují lékařskou péči.
V případě iráckých dětí je problém již s jejich přicestováním do Izraele. Irák totiž nemá s Izraelem diplomatické styky a oficiálně je stále s Izraelem ve válce. Iráčané proto mají zákonem zakázáno přicestovat do Izraele. Pro tuto skupinu dětí se ale podařilo získat zvláštní povolení.
V Izraeli se léčí nebo léčilo mnoho dětí ze zemí, kde není lékařská péče na takové úrovni, aby mohly být operovány doma. Mnoho z těchto dětí jsou děti z muslimských zemí.

 Finance na léčbu jsou získávány zejména ze sponzorských darů. Více informací můžete získat na jejich stránce: http://www.shevet.org/

22.10.2007 00:00 4

Klíčová slova