Praha Jeruzalém

[IMG R 10047]Ostatky jediného vnuka průkopníka sionismu, Theodora Herzla, budou převezeny z USA do Izraele, kde budou příští měsíc pohřbeny. Stephan Theodor Norman byl pochován v roce 1946 na hřbitově kongregace Adas Israel ve Washingtonu. Washingtonské úřady nyní povolily ostatky vyzvednout, aby mohly být pochovány v Izraeli. Rabín Jeffrey Wohlberg z Adas Israel řekl, že je přirozené pochovat Normanovy ostatky v Jeruzalémě na Mount Herzl, kde jsou již pochovány také ostatnky zbytku jeho rodiny.
Theodor Herzl byl novinář a spisovatel, kterého velmi zasáhla Dreyfusova aféra v roce 1895, kdy byl francouzský vojenský důstojník židovského původu falešně obviněn ze špionáže. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu antisemitských útoků po celé Evropě usoudil, že Židé potřebují svou vlastní zemi. V následujících letech publikovat své dílo Židovský stát a stál u zrodu Světové sionistické organizace.
Norman byl aktivní v hnutí před založením státu Izrael a byl ovlivněn prací svého dědečka. Během druhé světové války sloužil jak důstojník v britské armádě, kde si změnil jméno na Neumann, aby se vyhnul antisemitismu. Normanova matka, Trude, byla dcerou Theodora Herzla. Zemřela v padesáti letech v Terezíně. Norman nebyl schopen zvládnout informace o smrti svých příbuzných a spáchal sebevraždu skokem z mostu.
Nejprve nebylo jasné, zda ortodoxní Židé nezabrání Normanovu pohřbu na Mount Herzl právě kvůlu tomu, že spáchal sebevraždu. Pokusili se již v roce 2006 zabránit pohřbu Normanova strýce, který také spáchal sebevraždu, ale nebyli úspěšní.
Sám Theodor Herzl zemřel v roce 1904 ve věku 44 let a byl pochován ve Vídni, ale ve své závěti uvedl, že by si přál, aby jeho tělo a těla jeho příbuzých, byla pochována v židovském státě v jehož vznik věřil. Herzlovo tělo bylo převezeno do Izraele rok po jeho vzniku, v roce 1949 a bylo pochováno na hřbitově na Mount Herzl, který se stal místem posledního odpočinku izraelských vůdců i válečných hrdinů. Jsou zde pochována i těla Herzlových rodičů, jeho dvou dětí i sestry.

24.10.2007 00:00 15