Praha Jeruzalém

[IMG C 10042]

Vysoce postavený palestinský klerik v rozhovoru pro izraelský deník Jerusalem Post trval na přesvědčení, že Židé nikdy neměli chrám svého Boha na vrcholku jeruzalémské Chrámové hory a že toto místo nikdy nebylo svaté pro žádné náboženství kromě Islámu.
Takto se pokouší poupravit historii místa, které ještě donedávna spravoval, k obrazu svému Ikrema Sabri, bývalý Nejvyšší muftí jeruzalémský jmenovaný Palestinskou samosprávou.
„Na (místě dnešní mešity) al-Aksá nikdy nebyl židovský chrám a není důkaz, že by tam vůbec kdy nějaký chrám byl,“ řekl Sabri, který jedním rázem smetl výsledky desetiletí archeologických výzkumů, stejně jako množství mimobiblických historických pramenů svědčících o starověkém židovském chrámu.
Sabri se dále snažil přesvědčit, že islám se nezmocňuje svatých míst jiných náboženství s argumentem, že „protože je Alláh spravedlivý, nesouhlasil by s vybudováním al-Aksá pokud by tam předtím byl chrám pro jiné.“ Pokud podle Sabriho chtějí Židé mír s muslimským světem, musí se vzdát toho, co považuje za falešný nárok na Chrámovou horu v Jeruzalémě.

25.10.2007 00:00 8

Klíčová slova