Praha Jeruzalém

Izrael uspořádá společně s Evropskou unií na začátku roku 2008 konferenci o Holocaustu. Dohodli se na tom izraelský ministr sociálních věcí, Isaac Herzog, a evropský komisař Franco Frattini.
Frattini, který je mimo jiné pověřen bojem s antisemitismem v Evropě, informoval Herzoga o nedávném nárůstu antisemitismu v Evropě, zčásti kvůli islámskému extrémismu. Frattini sdělil, že připravuje legislativu, podle níž by popírání Holocaustu bylo kriminálním aktem.
Herzog navrhl konání konference ve spolupráci s památníkem Holocaustu Jad Vašem. Konference se má zaměřit na nedávná zjištění o genocidě Židů za druhé světové války a také na hledání cest, jak v tomto ohledu vzdělávat mladé Evropany.
Herzog také dále předložil Frattinimu data ohledně aktivity islámských extrémistů podporovaných Íránem zahrnující protiizraelskou rétoriku a protižidovské podněcování.
„Antisemitismus a islámský extrémismus v Evropě jsou důvodem pro obavy. Evropa se musí bránit před radikálními islámskými prvky, které nerušeně působí.

19.10.2007 00:00 3