Praha Jeruzalém

Představitelé Státu Izrael byli přesvědčeni, že cíl náletu izraelského letectva v Sýrii bylo jaderné zařízení, protože měli detailní fotografie tohoto místa. Informovala o tom americká agentura ABC.
Američtí představitelé sdělili, že Izrael s největší pravděpodobností zrekrutoval některého z pracovníků na místě tohoto zařízení, nebo byl schopen proniknout do tohoto zařízení s vlastním agentem v roli zaměstnance.
Na snímcích byly zachycené částečně zbudované konstrukce včetně silně armované velké válcové konstrukce a přečerpávací stanice obklopená nákladními vozy. Jelikož jaderné reaktory vyžadují neustálý přísun vody, mohla přečerpávací stanice indikovat jaderné zařízení.
I tyto snímky údajně nasvědčují o podílu Severní Koreje na projektu.
Izraelci konzultovali své fotografie s americkou CIA, která jim poskytla satelitní snímky ve vysokém rozlišení.
Izraelští představitelé údajně naléhali na Američany, aby jaderné zařízení zničili, ale Spojené státy to odmítli kvůli složité logistice, kterou by vyžadovalo vyslání speciální letky s dostatkem bomb 100 mil od hranic Iráku do Syrského vnitrozemí. Když Američané odmítli vzít na sebe riziko, rozhodl se Izrael jednat sám.
Administrativa prezidenta Bushe, zejména Condoleeza Riceová a ministr obrany Robert Gates, byla přesvědčena, že Izrael by měl Sýrii „konfrontovat a nikoli napadnout.“
Zařízení na místě stálo 8 měsíců před útokem, který se odehrál 6. září, ale nedostatek důkazů v rukách Američanů vedl k pochybnostem, zda skutečně šlo o jaderné zařízení.

20.10.2007 00:00 8