Praha Jeruzalém

Podle průzkumu zveřejněného deníkem Jerusalem Post, jsou Izraelci spíše skeptičtí, pokud jde o možnost dosažení diplomatického pokroku na nadcházející mírové konferenci v Annapolis.
Celých 61,4% si myslí, že k pokroku nedojde, v úspěch věří pouze 22,8% respondentů. Poměrně velká část respondentů, 15,8%, nemá na věc názor.
Na otázku, zda jsou ochotni vzdát se arabských čtvrtí Jeruzaléma, 45,6% odpovědělo kladně, 41,4% záporně a 13% nemá názor. Tento výsledek je značně odlišný od zjištění zveřejněných Institutem Dahaf, kde bylo proti celých 68% respondentů, pro pouze 20%.

14.10.2007 00:00 2

Klíčová slova