Praha Jeruzalém

[IMG R 10073]81% Izraelců podporuje dlouhodobě zavedenou tradici prodávání půdy patřící Židovskému národnímu fondu pouze Židům. Židovský národní fond v současné době vlastní asi 13-14% izraelského území, půdu kupuje z prostředků vybraných od Židů v diaspoře.
Jen 10% Izraelců je proti tomuto postupu, 9% nemá v otázce jasno.
Mitchell Barak, výkonný ředitel výzkumné společnosti KEEVOON říká: „Tento výzkum ukazuje, že jak dojde na půdu, nejsou Izraelci vůbec liberální. Je jasné, že stoletá tradice Židovského národního fondu vybírat peníze na nákup půdy mezi Židy v diaspoře a následné prodávání opět pouze Židům v Izraeli, je široce podporováno všemi sektory izraelské, hebrejsky mluvící populace.“
Nejzajímavější jsou výsledky v závislosti na tom, jakou stranu respondent v loňských volbách volil. Pro prodávání půdy Židovského národního fondu pouze Židům je: 100% voličů Národní strany, 97% voličů Agudat Jisrael, 93% voličů Jisrael Bejtenu, 89% voličů Avodah (Strana práce), 85% voličů Likudu, 78% voličů strany Kadima. Nejpřekvapivější je pak zjištění, že u strany Šas je to pouze 77%. 76% voličů u strany důchodců. Nejméně podporují tuto tradici voliči strany Meretz – 45% ji podporuje, 44% nikoliv.
Při rozdělení podle náboženského zařazení podporují tuto tradici nejvíce moderní ortodoxní s 92%, následují charedim s 87%, tradicionalisté s 82% a sekulární se 76%.
Podpora se odlišuje také v závislosti na místě pobytu. Nejvíce jsou pro zachování této tradice lidé z Jeruzaléma 91%, lidé ze severu 84%, region Šaron 82%, jih Izraele 81% a oblast Guš Dan 75%.
Výzkum se prováděl telefonickým dotazováním 500 izraelských Židů, 8. a 9. října. Odchylka je 4,5%.

11.10.2007 00:00 6