Praha Jeruzalém

[IMG R 10074]Krajně pravicová organizace, Výbor pro demokracii, rozjíždí kampaň za podmínečné propuštění Jigala Amira, který si ve vězení odpykává doživotní trest za vraždu bývalého premiéra Jicchaka Rabina.
Součástí kampaně je také film, který zobrazuje Amirův život od dětství až do vraždy Rabina. Film má představovat Rabinův charakter jako potencionálně destruktivní a hazardní pro existenci Izraele, pokud by dál žil.
Výbor je financován americkým milionářem a svými členy, včetně pravicových extrémistů Itamara Ben-Gvira, Noama Federmana a Avigdora Eskina. Jako součást kampaně hodlá výbor v následujících týdnech rozeslat stovky tisíc pohlednic s obrázkem Amira a nápisem „Čas pro mír, čas pro usmíření. Čas ho osvobodit.“
Ben-Gvir pro Ynet řekl, „Nepotřebujeme, aby nám pokrytečtí levicoví vůdci kázali o morálce. Ti, kteří se chystají propustit Marwana Barghoutiho by měli být zticha. Vznášíme velmi logický požadavek. Pokud hodlají příští rok propustit tisíce teroristů, pak není důvod, aby on (Amir) nemohl být o Pesachu doma.

Jigal Amir se narodil 23. května 1970 v ortodoxní židovské rodině. Po studiu na základní škole a ješivě nastoupil základní vojenskou službu v programu Hesder, který kombinuje studium na ješivě a vojenskou službu (Amir sloužil u brigády Golani). Po skončení vojenské služby studoval na univerzitě Bar-Ilan práva. Hlásil se k extrémní pravici a jako takový byl proti Dohodám z Osla.
Jigal Amir byl za vraždu Jicchaka Rabina, ke které došlo 4. listopadu 1995, odsouzen k doživotnímu trestu. Vytvořily se však určité pochybnosti a konspirační teorie  o tom, zda Amir vrahem skutečně byl a pokud ano, zda za celým případem nestojí spiknutí.  Jedna teorie mluví o tom, že se mělo jednat o naaranžování zmařeného atentátu, který měl zvýšit Rabinovu upadající popularitu. Podle jiné teorie za vraždou stojí Šabak (zpravodajská služba pro vnitřní bezpečnost země, často uváděná také jako Šin Bet). Objevily se již také teorie o tom, že za vraždou stojí současný prezident Šimon Peres (zastánců této teorie je ale znatelně méně).

Následující video je nejčastěji označováno jako tzv. Kemplerovo video. Natočil ho Roni Kempler a zachycuje vraždu Jicchaka Rabina i dění, které mu předcházelo. Izraelská televize pro lepší orientaci v technicky velmi nekvalitním záznamu vyznačila osobu Jigala Amira.

Kemplerovo video atentátu na Jicchaka Rabina

12.10.2007 00:00 4