Praha Jeruzalém

Ministr vnitra, Meir Šítrit, prosazuje změnu Zákona o návratu. Občanství by se podle něj mělo udělovat za silný vztah k Izraeli a ne automaticky. Podle jeho návrhu by osoba, která chce získat izraelské občanství, měla v Izraeli minimálně 5 let žít a navíc prokázat, že umí hebrejsky. Podle něj by se finance, které se věnují na přivádění tzv. „ztracených kmenů“ do Izraele, měly věnovat daleko spíše na potřeby těch, kteří už v Izraeli jsou. Mnistr svůj návrh opírá o nedávné problémy s imigranty ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří byli zapleteni do podpory neonacismu. Jednalo se zejména o imigranty, kteří přijeli do Izraele na základě Zákona o návratu a sami nebyli Židé.
Proti ministrově návrhu silně vystoupila Asociace etiopských Židů i někteří členové Židovské agentury. Asociace etiopských Židů se ohradila zejména proto, že se ministr výslovně zmínil o ukončení etiopské imigrace. Rabín Joel Ben-Nun dokonce řekl, že by zatím člověk mohl hedlat i známky rasismu. „Nechápu, co tím chtěl vyjádřit. Umožní vstup do Izraele nežidům z Ruska na základě článku o vnoučatech (podle článku 4a Zákona o návratu může do Izraele imigrovat i člověk, který není Źid, ale má židovského prarodiče). Proč, protože jsou bílí a vzdělaní? Člověk by mohl mít podezření na známky rasismu v jeho slovech. Neslyším, že by volal po ukončení imigrace z Ruska.“

31.10.2007 00:00 5