Praha Jeruzalém

Poslankyně za stranu Meretz, Zahava Gal-On, hodlá představit opatření k omezení obchodu se ženami, které bude trestat zákazníky dam, které provozují toto nejstarší povolání. Podle nového zákona by pak bylo nezákonné platit za sexuální služby a provinilec by mohl být odsouzen až na 6 měsíců trestu odnětí svobody. Trest by jim mohl být snížen za účast na workshopech o škodlivosti prostituce.
Podobný zákon již existuje v některých evropských zemích, včetně Švédska nebo Francie.
Průzkum konaný centrem Knessetu pro průzkumy a informace ukázal, že 80% veřejnosti je proti věznění návštěvníků veřejných domů, 9% věří, že mnohem přiměřenějším trestem by byla pokuta. Trest vězení naopak schvaluje jen 6% respondentů.

15.10.2007 00:00 10