Praha Jeruzalém

Během nedávno ukončené třetí sezóny vykopávek v kibucu Ramat Rachel na jižním okraji Jeruzaléma se archeologům podařilo vsnést světlo do dávné minulosti tohoto místa v předislámském období. Ředitel vykopávek pro Jerusalem Post řekl, že cílem současných archeologických prací bylo rozšíření vykopávek, které na místě probíhaly v roce 1950, během kterých byl odkryt byzanstký kostel.
Nové vykopávky odkrývající zahradu a sofistikovaný vodní systém napojený na budovu podobnou paláci odhalily, že ještě před byzanským obdobím bylo toto místo důležitým administrativním centrem. Předpokládá se, že místo dnešního Ramat Rachel sloužilo jako sídlo asyrského správce Judska během sedmého století před Kristem. Následné vlády Peršanů a Řeků využívaly místo k podobnému účelu. Poté co Židé nabyli pod dynastií Hasmonejcú plnou suverenitu, bylo místo zničeno. Římané pozděli na tomto místě vybudovali rozsáhlý vojenský tábor, který později vyzdobily Byzantinci.
Vykopávky v Ramat Rachel společně provádí univerzita v Tel Avivu a německá univerzita Heidelberg. V současné době se plánují další tři sezóny vykopávek.

07.10.2007 00:00 4

Klíčová slova