Praha Jeruzalém

[IMG R 10044]Vypařování Mrtvého moře na jihu Izraele je problémem již po desítky let. V posledních letech se ale vypařování vody bohaté na minerály zvýšilo až k hranici, která vyvolává obavy
Izraelský hydrologický institut v úterý oznámil, že jen za minulý měsíc se hladina vody v Mrtvém moři snížila o celých 15 cm. To znamená, že se Mrtvé moře každoročně zmenšuje o 120 cm.
Problém se zhoršil zvýšením závislosti Izraele a Jordánska na vodních zdrojích, které zásobují Mrtvé moře. Většina vody, která stéká z Golanských výšin a teče do jezera Kineret, je odčerpána pro výrobu pitné vody a pro použití v zemědělství ještě před tím, než doteče do řeky Jordán, která teče do Mrtvého moře.
Možným řešením této situace je větší příklon k odsolování mořské vody, několik odsolovacích polí nyní Izrael buduje na pobřeží Středozemního moře, a na návrhu prokopat kanál mezi Mrtvým a Rudým mořem.

Na zveřejněné satelitní fotografii je znázorněno Mrtvé moře společně s odsolovacími pánvemi (dole), na kterých se z vody získávají minerály, které pak mají široké využití v lékařství i kosmetice. Části moře od sebe byly odděleny nejprev poloostrovem Lisan, kvůli poklesu hladiny moře způsobenému vypařováním, je dnes oddělení úplné.

Izrael se v současné době plně zaměřuje na získávání pitné vody pomocí odsolování vody mořské. O projektu odsolovacích polí jsme vás již v minulosti informovali. Zmiňovaný článek naleznete zde.

09.10.2007 00:00 7