Praha Jeruzalém

[IMG R 10094]Izraelská vězeňská služba v pondělí podle předpokladů zamítla žádost Jigala Amira, vraha Jicchaka Rabina, o povolení opustit vězení při příležitosti bris (obřízky) jeho prvního syna, který se mu má narodit na konci října
Vycházka mu nebyla povolena z obavy o jeho bezpečnost i z obavy o bezpečnost společnosti. Představitelé se vyjádřili, že zde byly obavy, že by se Amir setkal různými pravicovými skupinami. Vězeňská služba zamítla i druhou Amirovu žádost o povolení konat obřízku ve věznici.. Amirův obhájce již podal návrh k soudu v Tel Avivu.
Amir se již od počátku svého uvěznění nesmí stýkat s ostatními vězni. I čas, který tráví cvičením, tráví sám. Má umožněny návštěvy pouze od blízkých členů rodiny a má omezení při používání telefonu.
Amirův mladší bratr Amitaj rozhodnutí Vězeňské služby odsoudil, jako nehumánní a kruté.
Jigal Amir se narodil 23. května 1970 v ortodoxní židovské rodině. Po studiu na základní škole a ješivě nastoupil základní vojenskou službu v programu Hesder, který kombinuje studium na ješivě a vojenskou službu (Amir sloužil u brigády Golani). Po skončení vojenské služby studoval na univerzitě Bar-Ilan práva. Hlásil se k extrémní pravici a jako takový byl proti Dohodám z Osla.
Jigal Amir byl za vraždu Jicchaka Rabina, ke které došlo 4. listopadu 1995, odsouzen k doživotnímu trestu. Vytvořily se však určité pochybnosti a konspirační teorie  o tom, zda Amir vrahem skutečně byl a pokud ano, zda za celým případem nestojí spiknutí.  Jedna teorie mluví o tom, že se mělo jednat o naaranžování zmařeného atentátu, který měl zvýšit Rabinovu upadající popularitu. Podle jiné teorie za vraždou stojí Šabak (zpravodajská služba pro vnitřní bezpečnost země, často uváděná také jako Šin Bet). Objevily se již také teorie o tom, že za vraždou stojí současný prezident Šimon Peres (zastánců této teorie je ale znatelně méně).

16.10.2007 00:00 7