Praha Jeruzalém

[IMG R 10101]Zbraň použitá k zavraždění izraelského premiéra, Jicchaka Rabina, bude společně s Deklarací nezávislsti a mírovými smlouvami mezi Izraelem a jeho sousedy vystavena na speciální výstavě k 60. výročí založení Izraele.
Vláda také zvažuje vytvoření muzea národní historie, kde by všechny tyto artefakty byly vystaveny, místo toho, aby se navrátily zpět do archivu v Jeruzalémě, kde si je lidé nemohou prohlédnout.
V současné době není možné tyto předměty a dokumenty v žádném izraelském muzeu vidět a vládní tajemník Oved Jechezkel to považuje za špatné. Měly by bý podle něj vystaveny podobně jako v jiných státech tak, aby si je mohl kdokoliv pohlédnout.
Jechezkel a ministr Ruhama Avraham vedou přípravy na oslavy 60. výročí vzniku státu Izrael a souhlasili s vystavením některých významných artefaktů jako součást oslav dne nezávislosti.
Vystaveny by tedy měly být mimo jiné – zbraň, se kterou Jigal Amir zavraždil Jicchaka Rabina, originál Deklarace nezávislosti, mírové smlouvy podepsané s Egyptem a Jordánskem společně s pery, které byly použity k jejich podpisu, originální zápisy z historických zasedání Knessetu a různé dary izraelským prezidentům a premiérům od zahraničních návštěv.

16.10.2007 00:00 2