Praha Jeruzalém

Z židovské komunity v Barmě (Myanmaru) zbylo už jen velmi málo. V roce 1940 čítala židovská komunita v této zemi asi 4 000 Židů, většinou původem z Íránu, Iráku a Indie. Nyní jich zbylo už jen 20.
Židé začali z Barmy odcházet během druhé světové války. Většina uprchla po japonské invazi do USA nebo Izraele. Další vlna odchodů nastala po vojenském převratu v roce 1962, další kvůli znárodňování soukromých společností v roce 1964. Zbývající židovská komunita se soustřeďovala zejména v hlaním městě Yangonu a druhém největším městě Mandalay. Dnes tu již vlastně žádný komunitní život není, vše se omezilo na setkání v synagoze během šabatu.
„Židovská kmunita tu žije ve strachu. Nikdo neví, co se zítra může stát,“ říká jeden z barmských Židů, Sami Samuels.
„Tohle je ta nejsmutnější Roš Hašana a Sukkot za dlouhou dobu… přizůsobili jsme modlitby nařízenému zákazu vycházení, ulice jsou zaplněné vojáky a situace zde je velmi nestabilní. Židé, stejně jako mnoho dalších zde, se bojí o své životy,“ řekl Samuels.
Napětí mezi buddhistickými mnichy a vojenským vedením  přinutilo místní Židy k preventivním opatřením, najali si například soukromou bezpečnostní sužbu, která má chránit jedinou synagogu v Yangonu. V tomto období je zde obvykle mnoho turistů, nyní jich tu je ale pouze pár.
Komunita Židů je zde tak malá, že některé své svátky slaví společně s buddhistickými mnichy. Někdy je dokonce problém, aby bylo při moditbách přítomno minimálně 10 mužů (tzv. minjan, který musí být přítomen v synagoze, aby mohly proběhnout modlitby), s tím ale pomáhají přátelé z izraelské ambasády.
O svou existenci se obává i místní muslimská komunita. Moše Samuels je co se situace týče optimističtější. Podle něj se zdejší Židé nezapojují do politiky a proto vůči nim ze strany vojenské vlády nepanuje žádná mimořádná nevraživost.

03.10.2007 00:00 1

Klíčová slova