Praha Jeruzalém

[IMG R 10031]Starý židovský hřbitov v Hebronu byl podle zpráv izraelského rozhlasu minulý týden hrubým způsobem znesvěcen. Podle policejních vyšetřovatlů byl hřbitov během uplynulého roku několikrát terčem útoku.
Při posledním incidentu bylo mnoho náhrobních kamenů znetvořeno, mezuzy byly vyrvány ze dveří místního modlitebního stánku a poničeny byly i další náboženské předměty.
Hebron je pro Židy druhým největějším místem, biblickým místem na kterém jsou pohřbeni Abrahám, Izák a Jákob. Hebron byl také prvním hlavním městem krále Davida.
Krvavý útok muslimských Arabů v roce 1929 ukončil nepřetržitou přítomnost Židů na tomto místě. Dnes tu žije malá židovská komunita několika set lidí vedle několika set tisíc Palestinců. Hebron je místem častých střetů.

07.10.2007 00:00 2

Klíčová slova