Praha Jeruzalém

Krajně levicová „mírová“ skupina „Jeden dům“ plánuje poslat příští týden 70.000 židovským osadníků Judska a Samaří realisticky vypadající napodobeniny palestinských pasů. Podle skupiny má jít o šokovou taktiku s cílem probudit osadníky do reality, že brzy budou žít pod Palestinskou samosprávou, pokud se nenavrátí do suverénního Izraele v mezinárodně uznávaných hranicích tzv. zelené linie.
Napodobeniny pasů budou vyobrazeny s mapou celého Izraele pod hlavičkou „Palestinská samospráva.“ Skupina vedená levicovým poslancem Avšalomem Vilanem (strana Merec) dále nabízí finanční pomoc těm osadníkům, kteří se rozhodnou dobrovolně opustit biblické vnitrozemí.

18.10.2007 00:00 5