Praha Jeruzalém

Arabští studenti navštěvující izraelskou univerzitu v Haifě rozšířili k výročí úmrtí Jásira Arafata a k Arabskému dni kufíjí letáky s textem v arabštině vyzývající k reokupaci Jeruzaléma. Univerzitě, která šíření tohoto materiálu nepovolila, se podařilo část nákladu zabavit.
Poslanec ze strany Jisrael Bejtenu, Alex Miller, sdělil, že hodlá případ ohlásit policii. „Studenti rozšiřující tento materiál jsou vinni podněcováním a nejsou hodni být ani studenty univerzity, ani občany Izraele,“ řekl Miller.
Univerzita v Haifě informovala, že jakýkoli podobný materiál nalezený na univerzitní půdě je okamžitě zabaven bezpečnostními pracovníky.

14.11.2007 00:00 2

Klíčová slova