Praha Jeruzalém

Izraelská veřejnost má jen malou důvěru v soudní systém, ukázal to průzkum, který společně vypracovala univerzita v Haifě a Univerzita Ben Guriona. Celoroční průzkum proávděný profesorem Eranem Vigoda-Gadotem z univerzity v Haifě a dr. Šlomo Mizrachim z Univerzity Ben Guriona, je sedmým svého druhu.
Průzkum se dotazoval 574 lidí na jejich důvěru k soudnímu systému, na fungování soudů a zaměstnanců. Respondenti měli ohodnotit kategorie na číselné stupnici 1-7, kdy 1 je absolutní nedůvěra.
Věřejnost má, zdá se, jen velmi malou důvěru v soudní systém, prože ho celkově ohodnotila známkou 2,77. Soudci a soudy si vedli o trochu lépe a získali 3,2 bodů, personál státního zastupitelství pak 3 body. Ani státní kontrolor, Micha Lindenstrauss, nedopadl o mnoho lépe. Jak úřad státního kontrolora, tak i ombucman sám, dosáhli nejnižšího výsledku za posledních sedm let – 3,22 a 3 body.

20.11.2007 00:00 2