Praha Jeruzalém

Izraelský velvyslanec při OSN, Dan Gillerman, v úterý kritizoval Výbor OSN pro lidská práva se slovy, že jeho „ritualistická a zhoubná kampaň proti Izraeli je odporná a nesnesitelná.“ Gillermanova řeč na Valném shromáždění OSN byla přerušena náhlým zvukem bezpečnostního alarmu, kvůli kterému byla budovat vyklizena. Příčina poplachu není známá.
Gillerman si dále stěžoval na přehlížení závažných případů porušování lidských práv v jiných částech světa včetně členských zemí Výboru. Gillerman obvinil Výbor z toho, že ve svých pokynech má specifické části zaměřené na zkoumání stavu lidských práv na okupovaných arabských teritoriích.
Předtím, než Gillermana přerušil poplach, sděloval Valnému shromáždění požadavek Státu Izrael na hlasování o této části již tento čtvrtek.
Gillerman obvinil Výbor pro lidská práva z „morálního bankrotu.“ Podle organizace Freedom House je více než polovina z jeho 47 členů považována za země nesvobodné nebo pouze částečně svobodné. Výbor například nevěnuje pozornost porušováním lidských práv v Bělorusku a na Kubě.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva byl natolik zaneprázdněn jednáním Izraele na teritoriích, že jej prezident Bush na zasedání Valného shromáždění v srpnu vyzval, aby přestal hrozit Izraeli, jako by to byla jediná země na světě, kde nejsou plně dodržována lidská práva.

06.11.2007 00:00 7

Klíčová slova