Praha Jeruzalém

Izrael má vážný problém s „únikem mozků,“ neboli s odlivem vzdělaných odborníků do zahraničí, především do USA. Izrael je tímto jevem postižen až 17-krát více než země Evropské unie. Tyto informace předložil na konferenci ve Sderotu Dan Ben-David z Tel-Avivské Univerzity. Mnozí izraelští akademici dávají přednost práci v USA kvůli výrazně vyšším platům, lepším pracovním podmínkám a obtížnému zajištění stabilního místa v izraelských institucích.
Podle profesora Zvi Galila z Tel-Avivské Univerzity není tento problém Izraele jedinečný, ale vzhledem k počtu obyvatel je Izrael na špici zemí, jejichž akademici odcházejí do USA. V současnosti pracuje v USA 25 procent izraelských akademiků, zatímco z EU odešlo do USA pouze 1,5 až 4 procenta odborníků.

08.11.2007 00:00 2

Klíčová slova