Praha Jeruzalém

Univerzita v Haifě vyvinula nový program, který si hravě poradí s otázkou, zda obraz na vaší zdi je originál nebo kopie. Program rozezná autora obrazu matematickou cestou. Umí si prostě „přeložit“ obraz na soubor matematických symbolů a podle nich pak dokáže spolehlivě určit autora. Program se navíc dokáže sám učit. Nemusí znát všechny obrazy určitého autora, aby je pak uměl rozpoznat. Na základě jednoho obrazu identifikuje styl konkrétního autora a ten pak dokáže rozeznat i na obrazech, které nikdy předtím „neviděl“.
Podle tvůrců obrazu je to další krůček ve vývoji počítačů, které se tak čím dál tím více přibližují lidem. Na univerzitě v Cincinnati například letos vytvořili počítač, který je schopen poznat a pochopit vtip.

10.11.2007 00:00 4Zdroj: Redakce Israel.cz