Praha Jeruzalém

[IMG R 10343]Ministerstvo školství ve středu zveřejnilo škoující výsledky matematických testů žáků patých tříd. Žáci dosáhli v průměru výsledku 56,9%, což je málo. Zkoušky Meitzav, jsou standardizované testy, které se dávají žákům na konci každého roku. Mají specifikovat, jak studenti základní a střední školy splňují stanovené znalosti.
Jak se ukázalo, izraelští žáci si moc nerozumí s číselnými řadami, zlomky, geometrií a základmím meřením. Průměrný výsledek z tohoto testu byl mezi židovskými studenty slabých 61,3%, mezi arabskými studenty byl výsledek ještě žalostnější – 45,9%. Celkový průměr tedy 56,9% je  výrazným poklesem od loňského roku, kdy byl průměrný výsledek 67%. Ministryně školství ale tvrdí, že došlo ke změně testů a proto se výsledky nedají srovnávat.

Průměr v testu z vědy a techniky také od minulého roku klesl ze 72,5% na 68,8%. Arabští studenti dosáhli výsledku 60%, židovští 72%.

Výsledek klesl i v angličtině a to ze 73,5% na 72,5%. Výsledky na arabských školách jsou opět podstatně horší, než na židovských. Arabové dosáhli průměru 68,6%, Židé 74,2%.

Jsou tu naštěstí i nějaké dobré zprávy. V hebejštině se naopak průměr u žáků druhých tříd oproti loňskému roku zlepšil a z loňských 77% stoupl na letošních 85%. U páťáků lehce klesl na 79%.

Podle ministryně školství, Juli Tamir, byl tento propad způsobem ještě před tím, než žáci nastoupili do škol, protože je prý způsoben socio-ekonomickým statutem žáků a vzděláním rodičů, což oboje hrajě zásadní roli v budoucím úspěchu žáků. Doufá ale, že reformy provedené na školách tomuto propadu zabrání. Učitelé viní z výsledků své studenty. Podle nich jsou to právě studenti, kteří jsou buď neochotní nebo neschopní se ve škole dobře učit. Ovlivňujícím faktorem je podle nich ale také přístup rodičů.

A jací izraelští studenti tedy jsou?
Průzkum ukazuje, že rozhodně nejsou přespříliš zamilováni do svých domácích úkolů. Jen 6% studentů tráví večer nad svým úkolem více než 3 hodiny. Většina, 47%, se úkolům věnuje 1-2 hodiny. Ukazuje se, že problémem na školách bude i násilí. 15% studentů odpovědělo, že byli během předchozího měsíce obětí násilí (od strkání, přes údery až po vydírání).

Co se učiitelů týče, jsou většinou se svou prací docela spokojeni, většina je dokonce na své škole šťastná.

29.11.2007 00:00 7

Klíčová slova