Praha Jeruzalém

[IMG R 10199]Webová stránka jeruzalémského památníku holokaustu, Jad Vašem, bude mít v lednu také svou arabskou sekci. Přesně rok poté, co se v Teheránu konala konference popíračů holokaustu, která přiměla Jad Vašem k vytvoření stránek také v perštině. Nyní prý nastal čas pro to, aby se stránky otevřel také v arabštině.
Není tajemstvím, že se v muslimských zemích o holkaustu neučí a že se kvůli neexistenci diplomatických vztahů s Izraelem do těchto zemí mnoho informací nedostane. Jad Vašem proto považuje internet za vynikající médium pro rozšiřování informací. Ať už vědeckých studií, článků, svědectví přeživších nebo fotografií.
Podle prezidenta Jad Vašem, Avnera Šaleva, jsou si umírnění a liberální muslimové vědomi holokaustu a chápou, že popírači holokaustu neslouží jejich zájmům. Z tohoto důvodu se Jad Vašem bude arabskou sekcí stránek snažit o to, aby tito umírnění muslimové dostali do rukou informace, kterými se mohou vypořádat s popírači holokaustu, kteří se větinou etablují z kruhů extrémistů.
[IMG L 10040]Arabská sekce stránek bude zprovozněna 27. ledna, tedy v den památky holokaustu a bude zahrnovat fotky z Osvětimi, které dokumentují všechny stupně , kterými tam Židé po příjezdu do tábora v létě roku 1944 od okamžiku selekce prošli. Stránka bude také zahrnovat příběhy albánských muslimů, kteří zachánili Židy během holokaustu. Dana Poratová, která měla na starosti obsah stránky říká, že se jedná o velmi citlivé téma a že se chtějí vyhnout honbě za senzací. Mnoho části hebrejské verze se do arabské okamžitě nedostanou, proto se Jad Vašem chce soustředit na historické aspekty tragédie a vyhnout se politice. „Víme, že arabská stránka nezmění názor popíračů holokaustu, jedná se ale o snahu je omezit prostřednictvím šíření znalostí. Jad Vašem není politické uskupení. Bylo by strašnou chybou spojovat holokaust se současnou politikou, protože by to vykolejilo diskuzi a dalo vzniknout sporům, které se samotným holokaustem nemají nic splečného.“
[IMG R 10200]Podle Poratové zaznamenala stránka v perštině během prvních pár týdnů provozu asi 10 000 návštěv, což je podle ní ohromné číslo, které je povzbudilo k pokračování, protože lidé mají o informace zájem. Dostali také mnoho vzrušených odpovědí. Jako příklad uvádí Poratová následující citaci z dopisu íránského uživatel stránek. „Jsem Íránec. Na tom ale nezáleží, jsem člověk… Mrzí mě, že prezident mé země mluví tak šíleně proti holokaustu, pro mě je nepodstatné, kolik lidí bylo během holokaustu zabito. I pokud by bylo zavražděno jen jedno dítě, je to podle mého názoru holokaust a vrhá ostudu na lidstvo. Dnes jsem poprvé navštívil stránky Jad Vašem v perštině a i když jsem věděl čím Židé prošli, to co jsem viděl se mě hluboce dotklo a to je také důvod, proč vám píši. Myslím si, že to co dnes můžeme vidět v celém světě, ať už muslimském nebo v Evropě, je pokračováním toho stejného antisemitismu, který vedl k této tragické genocidě.“

14.11.2007 00:00 4

Klíčová slova