Praha Jeruzalém

Jad Vašem, izraelský památník holocaustu, pořádá výstavu fotografií na počest Albánců, kteří poskytli útočiště židovským uprchlíkům před nacistickou perzekucí. V převážně muslimské Albánii nalezlo útočiště mezi 600 až 1800  Židů, kteří s výjimkou jediné rodiny přežili nacistickou okupaci.
Jehudit Šendar, kurátorka výstavy, řekla, že je to jedinečný příběh, když muslimové ohrozili své životy, aby zachránili Židy. Na konci války byla Albánie jedinou Evropskou zemí, kde byla židovská populace početnější než před válkou.
Výstava, nazvaná „Besa“ podle albánského mravního imperativu, který znamená „dodržet slovo,“ představuje černobílé fotografie Albánců držících rodinné snímky a ceny za své hrdinství. Výstava je výsledkem pětiletého pátrání amerického židovského fotografa Normana Gershmana prostřednictvím různých organizací po potomcích albánských zachránců.
Expozice se následně přesune z Jad Vašem do sídla OSN v New Yorku, kde bude představena na Mezinárodním dni památky holocaustu 27 ledna 2008.
Izrael poctil 63 Albánců titulem „Spravedliví mezi národy,“ které uděluje ne-Židům, kteří pomohli Židům uniknout nacistickému pronásledování.

03.11.2007 00:00 26

Klíčová slova