Praha Jeruzalém

[IMG R 10101]Kampaň ministerstva školství k 60. výročí založení Izraele, při které studenti středních škol podepisují Deklaraci nezávislosti Izraele, se nelíbí arabskému poslanci Knessetu, Saidu Nafaaovi (Balad). Poslanec zaslal ministryni školství, Juli Tamirové, ostrý dopis, ve kterém tvrdí, že je tato iniciativa politickým krokem, který je nelegální a škodlivý.
Poslanec se dožaduje zastavení této kampaně. „Získat podpisy arabských studentů není jen politicky škodlivý krok z pedagogického  a lidského hlediska, ale jde také proti zákonu o opatrovnictví. Studenti střední školy jsou nezletilí a nehodí se, aby jednali tímto způsobem. Každý, kdo sbírá jejich podpisy, porušuje zákon,“ tvrdí Nafaa.
„Není irelevantní zmínit, že arabští studenti jsou synové a dcery rodin, jejichž problémy vznikly Deklarací nezávislosti a proto je tato kampaň na shromáždění podpisů netolerovatelná.“
Názory strany Balad nejsou nikterak nové. Předseda této strany, Džamal Zahalka, zaujal postoje podobné tomu již v minulosti. Tentokrát se ale strana obrátila přímo na ministryni školství.
Podle hlavní koordinátorky je ale učivo o Deklaraci nezávislosti standardní součástí studia od 9. do 12. ročníku a všechny děti, ať už židovské nebo arabské, se o ní musejí učit, protože je to fakt a ne něco, co by se neustále měnilo.
Ministryně školství nicméně vydala ujasňující prohlášení, že žádný student v žádné škole není nucen Deklaraci podepsat proti své vůli.

28.11.2007 00:00 22

Klíčová slova