Praha Jeruzalém

[IMG R 10146]Roste pravděpodobnost, že Izrael použije výnosy z daní, které jsou určené Palestinské samosprávě, k pokrytí škod způsobených útoky raketami Kassám. Návrh nového zákona v Knessetu předložili poslanci Israel Hasson (Jisrael Bejejnu) a Limor Livnatová (Likud). Návrh v předběžném hlasování prošel Knessetem v poměru hlasů 37 – 23. Na začátku týdne hlasovala pro schválení tohoto opatření také ministerská komise pro legislativu, které předsedá ministr spravedlnosti Daniel Friedmann.
Podle nově navrhovaného zákona by tedy výnosy z daní, které jsou určeny pro Palestinskou samosprávu, sloužily ke krytí evakuace obyvatel uzemí v těsném sousedství Gazy, škod na majetku, psychických problémů způsobených pokačujícími útoky, zaměškanými pracovními dny a dokonce i na úhradu psychologické léčby.
Hasson a Livnatová navrhují užít peníze i k instalaci ochranných bariér proti dopadajícím raketám.
„Je nepředstavitelné, že je ročně převáděno Palestinské samosprávě asi 510 milionů dolarů a lidé ve Sderotu se musejí obracet na filatropy pro opevnění i pro obnovu. Není mi znám žádný precedent, podle kterého by si člověk odsouzený k smrti musel také koupit popravčí lano,“ řekl Hasson.
Nový zákon klade odpovědnost za zastavení útoků na Palestinskou samosprávu a tvrdí, že vypalování raket je financováno Palestinskou samosprávou nebo jejími představiteli.
Navrhovaný zákon dává odpovědnost za administrativní otázky zavedení zákona soudu, ministr financí by byl odpovědny za zavedení zákona v praxi a představitelé ministerstva by byli odpovědní za stanovení výše škody na majetku způsobené raketou.

15.11.2007 00:00 6