Praha Jeruzalém

Hotel Holiday Inn v Drážďanech učinil krok proti nenávistným skupinám a odmítl přijímat rezervace od členů strany NDP, která sympatizuje s nacisty. Velmi zdvořilým dopisem oznámil hotelový manažer, Johannes Lohmeyer, vrcholným představitelům NDP, že je řetězec hotelů žádá o to, aby zrušili své rezervace. Pokud rezervace nezruší, hotel věnuje celý zisk z jejich pobytu v hotelu místní synagoze. I když nebyl tento krok určen pro zvýšení publicity, získal si zájem německého tisku a veřejnost manažera hotelu za jeho slova pochválila.
„Vzhledem k tomu, že nejste jako hosté v našem hotelu vítáni a já nemohu žádat personál, aby vás laskavě obsloužil, žádám vás o to, abyste zrušili své rezervace. Pokud rezervace zušeny nebudou, informuji vás tímto o tom, že veškerý zisk, který budeme z vaší návštěvy mít, bude věnován místní synagoze. Považujte to za malý příspěvek k odškodnění za škody, které vaši bratři na synagoze způsobili a zejména pak na jejích návštěvnících,“ stojí v dopise.
Lohmeyer řekl, že již v minulosti instruoval své zaměstnance, aby nepřijímali rezervace od neonacistických skupin. Členům NDP se ale podařilo zařídit si rezervace po internetu.
„Máme v našem hotelu mnoho Izraelců a lidí s tmavou pletí a tito hosté podle mého názoru nemohou být žádáni, aby tolerovali přítomnost rasistů a neonacistů,“ říká manažer hotelu.
Lohmeyer byl také překvapen podporou, která se mu po zveřejnění dostala. Nenávistné dopisy obdržel jen čtyři a ty už dávno vypustil z hlavy.

02.11.2007 00:00 5