Praha Jeruzalém

[IMG R 10327]Náhrobní kámen Hannah Seneshové byl převezen ze hřbitova v Budapešti do Izraele a byl umístěn vedle domu v kibucu Sdot Jam, ve kterém žila.
Hannah Seneshová byla maďarská Židovka, která se narodila 17. července 1921. Patřila mezi 37 Židů žijících v mandátní Palestině, kteří byli britskými vojáky vycvičeni k tomu, aby seskočili s výsadkem v Jugoslávii během druhé světové války a pomohli zachránit život Židům z Maďarska, kteří měli být deportováni do Osvětimi. Hannah byla četníky na maďarské hranici dopadena a převezena do Budapešti. Zde byla vězněna a při výsleších mučena, detaily mise ale neprozradila. Nakonec byla odsouzena za velezradu a 7. listopadu 1944 poravena, bylo jí pouhých 23 let.
Její ostatky byly v roce 1950 její matkou nalezeny a převezeny do Izraele, kde byly pohřbeny na hřbitově na Mount Herzl v Jeruzalémě. Již v roce 1946 byl v hebrejšrině vydán i její deník.
V roce 1993 byla maďarským soudem ospravedlněna.

26.11.2007 00:00 4Zdroj: Redakce Israel.cz