Praha Jeruzalém

[IMG R 10204]Moše Friedman získal svých 15 minut slávy minulý rok, když se společně s pěti dalšími členy organizace Neturei Karta v Teheránu účastnil konference popíračů holokaustu. Fotografie Friedmana v tradičním židovském oděvu obletěly svět a vzbudily tvrdou reakci: všech šest členů židovské delegace bylo bojkotováno Satmar Chassidim a byli vyloučeni ze svých komunit v New Yorku a Antverpách. Nakonec se všichni z nich, kromě Moše Friedmana, omluvili.
Tento týden přijel Moše Friedman na další návštěvu svého přítele Ahmadinežáda. Oba muži se setkali v sobotu v noci a Friedman ve svém šabatovém rouše doručil vzkaz míru pro židy a muslimy. Ahmadinežád řekl, že sdílí Fridmanovu vizi o dni, kdy bude Jeruzalém bez sionismu a muslimové a židé se budou modlit společně.
Podle Jisraele Hirše z Neturei Karta, se má Friedman objevit v íránské televizi, aby prý „jasně objasnil rozdíly mezi zionismem a judaismem.“

Co je to Neturei Karta?
Neturei Karta je organizace ortodoxních Židů, která vznikla v roce 1938 v Jeruzalémě, a která nesouhlasí se vznikem státu Izrael a vystupuje všemi prostředky proti jeho existenci (ač mnozí z nich v Izraeli žijí a pobírají peníze od státu, protože nepracují. Finance jiných pocházejí z různých soukromých zdrojů). Jedná se o malou skupinu ultra-ortodoxníxh charedim, kteř žijí nejčastěji v Jeruzalémě, Bnei Brak nebo New Yorku. Se vznikem a existencí Státu Izrael nesouhlasí proto, že vznik Izraele je podle nich v přímém rozporu s židovským právem. Název Neturei Karta pochází z aramejštiny a znamená „Strážci města“.
Kvůli svým radikálním postojům a setkáními s otevřeně antisemitskými představitel se od Neturei Karta odklonilo mnoho jiných organizací, které take vystupují proti sionismu.

15.11.2007 00:00 3