Praha Jeruzalém

[IMG R 10188]Minulý týden byla do letectva přijata úplně první skuina ortodoxníxh Židů – charedim. Jedná se o skupinu charedim, kteří ukončili studia na ješivě a kteří byli vycvičeni například na pozice leteckých mechaniků nebo na přezbrojování stíhaček a helikoptér. Všichni z nově přijatých vojáků mají nízký zdravotní profil a tak nemohou sloužit na bojových pozicích.
Projekt byl zahájen kvůli nedostatku lidí u letectva a také ve snaze poskytnout ortodoxním mužům profesionální zkušenosti, které by jim pomohly se pak lépe integrovat na soukromém trhu. Proti projektu se ale nicméně vyjádřili rabíni organizace Netzah Jehuda, kteří založili batalion Nachal Charedi. Podle nim může vznik nových a nových projktů pro charedim vojáky ohrozit původní batalion Nachal Charedi. Izraelské letectvo to ale odmítá a tvrdí, že program odpovídá všem požadavkům vojenského rabinátu.

11.11.2007 00:00 4

Klíčová slova