Praha Jeruzalém

Rabín Aharon Trop, hlava ješivy Bnei tzvi v Bejt El a rostoucí počet rabínů ze Západního břehu, vyzvali k masovému odmítání rozkazů po konferenci v Annapolis. Trop učinil tyto komentáře ve zpravodaji hnutí Komenjut, který bude v sobotu rozdáván v synagogách a který se již nyní dostal do redakce Ynet.
Rabín v něm vyzývá veřejnost, aby v případě  vyklízení osad odmítla rozkazy, nebo hromadně dezertovala.
Pod nadpisem „Dost protestů!“ se rabín Trop staví proti demonstracím, o kterých říká, že jsou používané jako zbraň proti demokratickým režimům, ale nejsou použitelné proti cynické, zkorumpované vládě a nepřátelskému tisku. Navíc tvrdí, že protesty škodí, protože slouží k vypuštění páry a uklidnění účastníků, což je prý jasným zájmem vlády. „Peníze, snahy, energie a ostatní zdroje ať jsou soustřeďovány na užitečné cíle,“ tvrdí.
Trop také představil svou cestu boje: změna vnímání a chápání a upoutání pozornosti na to, co je podle něj  porušením židovského práva a morálky, které nesmí být prováděno nebo podporováno ani v případě, kdy to většina podporuje. Vyzval k vážným přípravám na boj, který by měl zabránit vyklízení osad. Jeho součástí by měla být také kvalitní PR kampaň. Vojáci by měly odmítat rozkazy nebo z armády dezertovat.

29.11.2007 00:00 3

Klíčová slova