Praha Jeruzalém

[IMG R 10075]Američtí prezidentští kandidáti z Bushovy Republikánské strany se distancují od poslední snahy jejich „vrchního velitele“ o dosažení trvalého míru mezi Izraelem a Palestinskými Araby, kterého by chtěl dosáhnout ještě před koncem svého druhého volebního období.
Již za méně než týden Bush svolá ambiciózní blízkovýchodní mírový summit v Annapolis, i když se shromáždění již předem zdá být odsouzené k neúspěchu kvůli zmatku okolo jeho cílů.
Vysocí republikánští kandidáti nevyjádřili nic než opatrnost nad pořádáním dalšího izraelsko-arabského summitu, když je vlastně předem každému jasné, že šance na dosažení smysluplné dohody jsou nulové.
Je riskantní a nerealistické „tlačit směrem k palestinským politickým cílům, když institucionální základy státnosti v Palestinské samosprávě neexistují,“ řekl vrchní poradce republikánského kandidáta a bývalého starosty New Yorku Rudy Giulianiho, Charles Hill.
Giuliani poprvé vystoupil proti předčasnému a nezodpovědnému tlaku na palestinskou státnost v článku pro žurnál „Foreign Affairs“, ve kterém se vyjádřil, že „není v zájmu Spojených států v době, kdy jsou ohrožovány islámskými teroristy, asistovat vytvoření dalšího státu, který bude podoporovat terorismus.“
Podobné stanovisko zaujali i někteří další kandidáti: Fred Thompson, Mitt Romney a senátor John McCain. Všichni zastávají stanovisko, že Palestinská samospráva nemůže být spatřována za opravdového a životaschopného mírového partnera, když její části stále sledují destrukci Izraele a samotný režim není schopen výkonu své suverenity a udržování vlády nad vlastním územím.

23.11.2007 00:00 9