Praha Jeruzalém

Při vykopávkách v Galileji, které vede Hebrejská univerzita, se archeologům podařilo v národním parku Arbel objevit mezi zbytky synagogy také mozaikovou podlahu. Celá mozaika je vyrobena z kousků kamenů různých barev, každý o velikosti 4mm. Vyobrazuje práci dřevařů vedle monumentu, který právě stavěli. Stavba jakého monumentu je na mozaice zachycena je zatím neznámé. Podle dr. Uzi Leignera byly často vyobrazovány biblické motivy a mohlo by se tedy jednat o výstavbu Chrámu, Noemovy archy nebo Babylónské věže. Mozaika je významná zejména z toho důvodu, že takovýto styl mozaiky ještě nebyl v žádné jiné synagoze nalezen a nenachází se ani v žádném jiném umění z římsko-byzntské doby, ze které synagoga pochází.
Samotné zbytky synagogy se nacházejí na úpatí Mt. Nitai uprostřed zbytků staré židovské vesnice z římsko-byzantského období, zřejmě z 2. – 4. století, tedy z doby kulturního a politického rozkvětu Galileje. Někteří vědci se ale domnívají, že je synagoga novější, tedy z 5. nebo 6. století.
Vzácná mozaika byla vyjmuta a je právě v procesu restaurování.

27.11.2007 00:00 9Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova