Praha Jeruzalém

Téměř 50 palestinských žen bylo letos zabito jejich mužskými příbuznými, kteří tak chtěli chránit „čest“ rodiny. Tvrdí to místní palestinské organizace, které hovořily s Christian Science Monitor, který v úterý otiskl článek o nedávné vraždě mladé Palestinky, matky čtyř dětí. Zavraždil ji vlastní bratranec kvůli údajné milostné aférce.
Mimosoudní zabíjení je zřídka doprovázeno skutečnými důkazy o prohřešku „nemorální sexuálního chování“. Často jsou páchána také kvůli daleko „závažnějším hříchům“, jako je například nemravné oblékání se nebo příliš nezávislé chování muslimských žen.
Palestinci připisují růst vražd ze cti neschopnosti Palestinské samosprávy vynutit právo a pořádek v oblastech, ve kterých vládne. Jiní nicméně říkají, že palestinské právo je vůči pachatelům těchto činů shovívavé. Stále platí starý jordánský zákon, který ukládá muži, který se přizná k vraždě své ženské příbuzné a který spáchal vraždu proto, aby ochránil čest rodiny, trest pouhých 6 měsíců odnětí svobody.

21.11.2007 00:00 7