Praha Jeruzalém
CO JE TO HIZBALLÁH


     Název Hizballáh (někdy též Hezbollah, Hizbullah, Hizb Allah) znamená v překladu Boží strana (Party of God). Hizballáh je šíitská militantní a politická organizace (působí také jako politická strana v Libanonu), která je některými státy považována za teroristickou organizaci, a to kvůli teroristickým útokům, které páchá. Nepůsobí ale pouze jako samostatná organizace, ale zastřešuje také aktivity menších radikálních skupin.
Hizballáh je šíitská organizace a jako ideální uspořádání vidí Íránskou islámskou republiku. Vychází z názorů zejména Ajatolláha Chomejního a usiluje o vytvoření islámského státu v Libanonu po vzoru Íránu. Hlavním cílem i nadále zůstává zničení Izraele a v tomto směru se nezaměřuje pouze na izraelskou armádu, ale také na izraelské civilní cíle.
     Hlavní oblastí, ve které Hizballáh působí, je Libanon – konkrétně jih Libanonu, předměstí Bejrútu a oblast Bekaa, které jsou tradičně šíitskými oblastmi Kromě toho jsou ale buňky Hizballáhu rozmístěny i v Evropě, Africe, Severní Americe, Jižní Americe a Asii. Zvláštním místem působení je i Írán, kde Hizballáh působí způsobem tajné policie.

     Počet stoupenců Hizballáhu se odhaduje do tisíců, počet aktivních bojovníků v Libanonu na stovky. Nicméně se také uvádí, že celkový počet bojovníků Hizballáhu je zhruba 25 000.

HISTORIE HIZBALLÁHU

[IMG R 10114]Vznik Hizballáhu:
     Vznik Hizballáhu, jako samostatné organizace se obvykle datuje do roku 1982. Některé zdroje uvádějí ale postupné splývání několika menších organizací (Islamic Jihad, Organization of the Oppressed on Earth, Revolutionary Justice Organization), které bylo završeno v roce 1985.  Vznikla primárně s cílem bojovat proti izraelské vojenské invazi do Libanonu v letech 1982-1990, i když neméně důležitým důvodem byla snaha Íránu o šíření idejí islámské revoluce, k čemuž došlo ještě před izraelskou vojenskou invazí.

Období libanonské války 1982-1990:
Hizballáh se soustředil na boj proti izraelské armádě i mezinárodní vojenské přítomnosti v Libanonu. Prostředkem k tomu byly zejména teroristické útoky, namířené proti Izraeli i proti mezinárodním jednotkám, které byly v zemi přítomny pro zajištění stability. Jedná se například o:
– Sebevražedný teroristický útok autem naloženým výbušninami, který zabil téměř 300 amerických občanů, z nich asi 241 vojáků, pří útoku na základnu v Bejrútu v roce 1983
– Teroristický útok na americkou ambasádu -zabito 63 lidí
– Útok na francouzské velitelství mezinárodních sil – zabito 58 francouzských vojáků

     Část Hizballáhu se soustředila na únosy a vyslýchání cizinců, někteří z nich byli i mučeni. Uneseni byli například: americký plukovník William R. Higgins (umučen k smrti), šéf CIA v Bejrútu William Francis Buckley, americký novinář Terry Anderson, britský novinář John McCcarthy, zvláštní vyslanec arcibiskupa z Caterbury Terry Waite a další.

1990-2000:
     I po skončení libanonské války si Hizballáh zachovával sílu 20 000 bojovníků. Byla tím porušena dohoda z Taif, která požadovala odzbrojení všech – muslimských i nemuslimských milic a rozmístění stálé libanonské armády podél hranice s Izraelem. Hizballáh se sice pokoušel získat i legitimní  politickou moc, od teroristických útoků však neupustil a začal být viděn stále více jako teroristická organizace (nejvíce sebevražedných útoků a únosů cizinců se odehrálo právě na přelomu 80. a 90. let) Celých deset let se libanonská vláda nepokusila o odzbrojení Hizballáhu (ač jiné militantní organizace odzbrojeny byly) a zdůvodňovala to tím, že Hizballáh je legitimním národním hnutím odporu.
     Izrael proto okupoval jižní Libanon z bezpečnostních důvodů až do roku 2000 a po celou dobu proti němu Hizballáh páchal teroristické útoky (ostřelování měst a vesnic na severu Izraele) a napadal izraelská vojenská stanoviště (byly ale prováděny i teroristické útoky mimo území Blízkého východu)
     V roce 1996 se po několika útocích na izraelská města, při kterých zahynulo několik civilistů, konflikt vyostřil a Izrael zahájil operaci „Hrozny hněvu“. Civilisté dostali 24 hodin na opuštění oblasti a i přesto došlo k jednomu z největších izraelských vojenských omylů. Hizballáh vypálil několik raket z oblasti přilehlé k vesnici Qana, kde se nacházelo stanoviště sil OSN v Libanonu. Izrael na tento útok odpověděl, ale vzhledem k tomu, že neměl informace o přítomnosti civilistů v tomto táboře, jich bylo 106 zabito (celkový počet obětí se udává asi 160). Izrael okamžitě vyjádřil  politování nad touto  skutečností.

2000-současnost:
      Hizballáh pokračoval v boji nejen proti Izraeli, ale i proti samotné jiholibanonské armádě. Po zavraždění jejího velitele Aql Hašema ovládl Hizballáh celou oblast a Izrael se rozhodl jižní Libanon vyklidit. Stáhl se do hranic stanovených OSN a OSN toto stažení potvrdila jako úplné. Hizballáh si našel novou záminku – tzv., oblast Shebba Farms, která ale podle mezinárodního práva Libanonu nepatřila a byla součástí Golanských výšin, tedy území Sýrie.
     I přes fakt, že Izrael vyklidil oblast v jižním Libanonu, Hizballáh pokračuje v útocích na sever Izraele i v útocích proti izraelským jednotkám.
     Došlo i k několika únosům civilistů i vojáků z nichž většina se do Izraele již nikdy nevrátila.
     V roce 2004 přijala OSN rezoluci č. 1559, podle které měli Libanon opustit všechny zahraniční vojenské složky (Sýrie) a mělo dojít k odzbrojení militantních organizací (zde šlo zejména o Hizballáh). I přes následné urgence ze strany OSN vláda Libanonu odzbrojení Hizballáhu neprovedla a Hizballáh nadále zůstává hlavně militantní organizací i když jeho politické křídlo pozvolna získává větší a větší moc na libanonské politické scéně.


POSTAVENÍ HIZBALLÁHU V SOUČASNÉM LIBANONU

Postavení Hizballáhu v Libanonu a jeho politické křídlo:
     Hizballáh má své militantní a politické křídlo (nicméně toto dělení funguje spíše jako jakási zástěrka navenek a  žádné zásadní oddělení tu ve skutečnosti není). Politické křídlo Hizballáhu je součástí libanonského parlamentu, ve kterém tvoří 18%. Je také menšinovým partnerem v současném vládním kabinetu, ve kterém má dva ministry a třetí je schválen. Za jižní Libanon má koalice Hizballáhu dokonce všechna křesla. Od začátku roku 2006 spolupracuje v nové křesťansko-šíitské koalici s cílem získat většinu a také dosadit v roce 2007 na post prezidenta kandidáta této koalice.
     Politické křídlo provozuje také některé nemocnice a školy, čímž si mimo jiné získává politickou podporu. Finance plynou z rozpočtu Hizballáhu, kam se dostávají z Íránu, Sýrie, menších přispěvovatelů z Libanonu i celého světa a také z charity. V neposlední řadě také z různých legálních i nelegálních obchodních aktivit Hizballáhu.
     Hizballáh má také nezanedbatelný mediální vliv. Provozuje televizní stanici Al-Manar (Maják), rozhlasovou stanici Al-Nour (Světlo) a vydává měsíčník Qubth Ut Alla (měsíčník militantního křídla). Televizní stanice Al-Manar vysílá v arabštině, angličtině, francouzštině a hebrejštině a v Libanonu a dalších arabských státech patří k vysoce sledovaným. Část pořadů má jasnou antisemitskou, případně anti-izraelskou náplň.

Hlavní činnost Hizballáhu je ale vojenská a hlavním cílem je zničení Izraele.
„Hizballáh nikdy nepřijme existenci Izraele.“ [Hassan Nasrallah, televize Al-Manar, 7. května 1998]
Ideologie Hizballáhu vylučuje jakoukoliv mírovou smlouvu s Izraelem, uznání Izraele a mírovou koexistenci.
„Neexistuje žádný život, žádná koexistence s Izraelem; je jen jeden slogan: Smrt Izraeli.“
[Hassan Nasrallah, televise Al-Manar, 26. dubna 1999]

[IMG L 10030]Představitelé Hizballáhu:
     Momentálně je asi nejvyšším (a nejčastěji jmenovaným) představitelem Hizballáhu Hassan Nasrallah. Nasrallah byl původně vojenským velitelem, ale po čase se více soustředil na náboženskou roli. Studoval šíitské islámské učení v největších centrech v Íránu a Iráku a pravděpodobně využil kontakty s Ajatolláhem Chomejním, které ho vynesly do čela Hizballáhu. Nerozpakoval se použít teroristické metody k upevnění své pozice a nejprve striktně vyžadoval v Libanonu teokracii. Když se mu ale otevřela cesta k reálné politické moci, byl ochoten tuto myšlenku na čas odložit na druhou kolej.

– Šejk Mohammed Hussein Fadlallah je považován za duchovního vůdce Hizballáhu
– Imad Fayez Mugniyah je pravděpodobně hlavním plánovačem teroristických útoků po celém světě.


Militantní křídlo, teroristické útoky, vojenské střety s Izraelem:
     Hizballáh má i své militantní křídlo, které se jmenuje Al-Muqawama al-Islamiyya (Islámský odpor) a s největší pravděpodobností sponzoruje i jiné, menší teroristické organizace. Podle rezoluce OSN mělo být militantní křídlo Hizballáhu odzbrojeno, k čemuž však nedošlo.
     Za celou dobu existence Hizballáhu připravilo a provedlo zhruba 200 teroristických útoků, při kterých zemřelo na 800 lidí a to i mimo oblast Blízkého východu. Mezi největší teroristické akce patří:

– Série únosů západních cizinců v Libanonu
– Sebevražedný teroristický útok autem naloženým výbušninami, který zabil téměř 300 amerických občanů, z nich asi 230 vojáků, pří útoku na základnu v Bejrútu v roce 1983
– Únos letadla TWA na letu 847 v roce 1985
– Teroristický útok na izraelskou ambasádu v Argentině v roce 1992 při kterém bylo 29 lidí zabito
– Teroristický útok na židovské kulturní centrum v Argentině v roce 1994, při kterém bylo zabito 95 lidí
– raketové útoky na civilní cíle v severním Izraeli, které předcházeli izraelskému stažení z jižního Libanonu a nepřestaly ani po něm

     Vojenské střety s Izraelem začaly během izraelské invaze do Libanonu (která byla namířena proti palestinským teroristickým špičkám, které se v oblasti ukrývaly), ale pokračovaly i po jeho ukončení. K jejich zastavení nedošlo ani poté, kdy se Izrael z jižního Libanonu v roce 2000 zcela stáhl. Kromě útoků na civilní cíle dochází často  k útokům na izraelská vojenská stanoviště a izraelské pohraniční patroly. Desítky vojáků byly zabity a došlo také k několika únosům. Někteří z unesených vojáků nikdy nebyly Hizballáhem vydáni a jsou již mnoho let pohřešováni.

[IMG R 10227]     Hizballáh je považován za teroristickou organizaci Izraelem, USA, Kanadou, Nizozemím, Austrálií, Velkou Británií a dalšími státy. EU Hizballáh na listinu teroristických organizací zatím nepřidala, nicméně jeden z jeho hlavních představitelů – Imad Fayez Mugniyah na seznamu teroristů je.

     OSN ve své rezoluci číslo 1559 nařídila odzbrojení organizace, ke kterému ale nedošlo.

Zahraniční kontakty Hizballáhu:
     Za největší podporovatele Hizballáhu se považuje Írán a Sýrie. Írán svým způsobem vedl vznik Hizballáhu jako další způsob šíření idejí íránské islámské revoluce a první vycvičení bojovníci byli dodáni právě z Íránu. V současnosti poskytuje Írán podporu jak na poli politickém a diplomatickém, tak i na poli vojenském a to zejména výcvikem bojovníků, dodávkou zbraní a výbušnin a nemalou finanční podporou.
Finanční podpora se odhaduje zhruba na 100 milionů dolarů ročně.
     Sýrie podle vlastních slov Hizballáh podporuje politicky, diplomaticky a logisticky, ale jinou podporu přiznat nechce, i když zpravodajské služby o podpoře ze Sýrie informace mají. Sýrie fakticky (stejně jako Írán)využívá Hizballáh již roky k boji přes tzv., prostředníka (využívá Hizballáh k napadání Izraele, protože sami ho přímo napadnout (zatím) nechtějí).
     Hizballáh je často spojován i s jiným teroristickými organizacemi, jako je například Hamás nebo Al-Kajda. Určité kontakty mezi těmito organizacemi probíhaly a probíhají, ale užší spolupráce nikdy nebyla plně prokázáno a rozdílně se vyjadřují i příslušníci těchto organizací. Hizballáh jim nicméně vyjadřuje plnou podporu.

18.11.2007 00:00 138