Praha Jeruzalém

[IMG R 10127]Výbor valného shromáždění OSN v pátek pokročil s transformací Výboru OSN pro lidská práva z čehosi, co připomíná orgán zabývající se globálně lidskými právy, v pouhý nástroj specializovaný na odsuzování Izraele.
UN Watch, organizace sledující působení OSN podle měřítek, které samo stanovuje, informovala, že hlasováním v poměru 167 ku 7 schválilo OSN balíček měnící procedurální mechanismy Výboru pro lidská práva následujícími způsoby:
– Výbor nebude vyslýchat pozorovatele sledující porušování lidských práv na Kubě a v Bělorusku,
– zbývajících 10 pozorovatelů nahlašujících porušování lidských práv v zemích jako je Súdán a Severní Korea je nyní v procesu „přezkoumání“ předznamenávajícím ukončení jejich působení,
– byly přijaty nové pokyny zajišťující, aby nebylo možné vydat rezoluci odsuzující jmenovitě kterýkoli stát,
– Izrael je výjimkou všech výše uvedených pravidel a stává se položkou zvláštní agendy kdykoli a pokaždé, kdy se Výbor sejde.

26.11.2007 00:00 2

Klíčová slova