Praha Jeruzalém

[IMG R 10402]V pondělí večer ve v Grand Foyer v Bílem domě konala chanuková recepce. Prezident Bush ve svém proslovu připomněl význam svátku Chanuka a také židovského novináře, Daniela Pearla, který byl v roce 2002 zavražděn v Pákistánu.

„Při reportáži v Pákistánu v roce 2002, byl Daniel unesen a zavražděn teroristy. Jeho jediným proviněním bylo, že byl americký Žid – něco, co by Daniel Pearl nikdy nezapřel. Ve svých posledních chvílích řekl Daniel svým únoscům o ulici v Izraeli, která nese jméno jeho dědečka. Podíval se do kamery a řekl, „Můj otec je Žid, má matka je Židovka a já jsem Žid.“ Tato slova se stala zdrojem inspirace pro Američany všech vyznání. Ukazují odvahu muže, který se odmítl sklonit před terorem a sílu ducha, který nemohl být zlomen.“

Chanukije, která se letos rozsvěcovala, patřila Chayimu Pearlovi, pradědečkovi Daniela Pearla. Svíčky zapálili Danielovi rodiče, Ruth a Judea.

11.12.2007 00:00 3Zdroj: Redakce Israel.cz