Praha Jeruzalém

[IMG R 10188]Nový průzkum ukázal, že naprostá většina charedim, kteří prošli armádou (prapor Nachal Charedi), se zapojuje do společnosti daleko lépe, než charedim, kteří se službě v armádě vyhnuli. Tuto možnost jim dává zákon.

Průzkum probíhal mezi 466 charedim, kteří sloužili v praporu Nachal Charedi (celkově prošlo tímto praporem téměř 1 000 charedim). Více než 90% charedim, kteří za sebou mají službu v armádě, si drží své zaměstnání ve státní i soukromé sféře. Jen 11 z dotazovaného vzorku je nezaměstnaných a dalších 18 studuje na ješivě. 437 zbylých charedim má zaměstnání v oblasti hi-tech, managementu, bezpečnosti, vzdělávání, včetně postů v Izraelské vězeňské službě.

Toto zjištění ostře kontrastuje s průzkumem provedeným v listopadu, podle kterého většina charedim, kteří v armádě nesloužili, nepracuje. Výsledky tehdy ukázali, že pracuje dokonce méně než 40% charedim mužů. Mezi ženami z této komunity je pak zaměstnanost asi 40%.

Nachal Charedi vznikl před osmi lety jako jednotka, dnes už tvoří celý prapor, který má také elitní protiteroristickou jednotku. Prapor je určen pro charedim, kteří chtějí sloužit v armádě a zároveň chtějí do nejvyšší možné míry zachovávat náboženská pravidla.

Související článek:
70% ultra-ortodoxních mužů nepracuje

27.12.2007 00:00 13

Klíčová slova