Praha Jeruzalém

Izrael plánuje postavit 307 bytových jednotek v židovské čtvrti Har Choma ve Východním Jeruzalémě, který dobyl v Šestidenní válce v roce 1967. Palestincům se záměr nelíbí, ti považují Východní Jeruzalém za hlavní město svého budoucího státu. Palestinští vyjednavači Ahmed Kurája a Saíd Irikát plány označili za porušení dohod dosažených před a po konferenci v Annapolisu. Palestinci, ačkoli jej sami nenaplnili, se dovolávají plánu road map (cestovní mapa) prezidenta Bushe, který po Izraeli požaduje zastavení výstavby osad.
Izrael však výstavbu bytů v Jeruzalémě nepovažuje za osadnickou aktivitu a odvolává se na fakt, že plán road map v rámci počátečního zmrazení výstavby osad neuvádí Jeruzalém, jehož status má být dojednáván až v rámci závazné závěrečné dohody.
Podle mluvčího izraelského premiéra, Marka Rageva, „Izrael činí rozdíl mezi Západním břehem a Jeruzalémem. Izrael se nikdy nezavázal omezit svou suverenitu v Jeruzalémě. Implementace první fáze [plánu] road map se Jeruzaléma netýká.“

04.12.2007 00:00 12