Praha Jeruzalém

Izraelští archeologové odkryli ve Východním Jeruzalémě 2000 let starý obytný dům, který měl patřit králově Heleně z Adiabene. Zbytky budovy těsně za vnějšími hradbami Starého města byly ukryty pod pozdějšími vrstvami a celé místo až donedávna překrývalo asfaltové parkoviště v arabské čtvrti Silwán. Svah, kde leží vykopávky, ukrývá nejstarší zbytky jeruzalémského osídlení Jeruzaléma známé jako Město Davidovo.
Objevená budova zahrnuje skladiště, obytné části a rituální lázně; v dané lokalitě je nevýznamnější stavbou. Tehdejší Město Davidovo bylo chudinskou čtvrtí a podle Josefa Flavia zde žila pouze jedna významná rodina – rodina královny Heleny, která pocházela z královského rodu z Adiabene, oblasti ležící dnes na severu Iráku.
Helena spolu se svou rodinou konvertovala k judaismu a přišla do Jeruzaléma v první polovině 1. století po Kristu. Helena se do historie zapsala jako štědrá milosrdná žena, proto se jí dostalo i zmínky v Mišně, zapsané židovské ústní tradici. Sídlo královny Heleny bylo zničeno jako i celý Jeruzalém v roce 70 po Kristu.

06.12.2007 00:00 4

Klíčová slova