Praha Jeruzalém

[IMG R 10376]Stále častěji se setkáváme s pojmem islamofobie, jako se stále rozšířenějším fenoménem nenávisti vůči muslimům. Upozorňují na to zejména různé spolky muslimů a některé levicové organizace (Mezi časté propagátory patří například Výbor pro Islámsko-americké vztahy – CAIR).
FBI zveřejnila statistiku nenávistných trestných činů za rok 2006 (trestné činy motivované nenávistí k určité skupině lidí určených podle náboženství, etnika, sexuální orientace, atd.). Ze statistiky plyne, že v roce 2006 došlo v USA celkem k 7 722 nenávistným trestným činům. 4 000 z nich bylo vedeno nenávistí k určité rase. Nejvíce z nich, 2 640, bylo směřováno proti lidem černé pleti.

Trestné činy motivované nenávistí k určité náboženské skupině tvořily 1 462 trestných činů. Většina z nich, 967, byla směřována proti Židům. Druhou nejpočetnější skupinou pak byli muslimové, proti nimž bylo spácháno 156 nenávistných trestných činů, tedy asi 6x méně než proti Židům.

Pokud se podíváme na tabulku spáchaných nenávistných trestných činů jako na celek, zjistíme, že nejvíce nenávistných trestných činů bylo spácháno proti osobám černé pleti, na druhém místě nejčastěji napadaných pak byli Židé. Muslimové v celé této tabulce zaujímají až 11. místo. Daleko četnější byly trestné činy například proti lidem s bílou pletí, homosexuálům nebo Hispáncům.

05.12.2007 00:00 1Zdroj: Redakce Israel.cz