Praha Jeruzalém

Izrael zaznamenal během uplynulého roku výrazný pokles míry kriminality mezi mládeží imigrantů o 18,8 procent. V roce 2007 bylo zaznamenáno 2929 případů oproti loňským 3607 případům. Policie zjistila, že řešení problematiky kriminality mladistvých vyžaduje více personálu a proto v oddělení mladistvých zdvojnásobila stavy.
K poklesu kriminality došlo zejména v komunitách, kde Ministerstvo absorpce imigrantů zavedlo programy prevence zneužívání drog a alkoholu. Obecně je to právě imigrace, která přispívá k vyšší míře zločinnosti. Ministerstvo proto plánuje pokračovat v zavádění preventivních a vzdělávacích programů pro mladé a jejich rodiče.

12.12.2007 00:00 8