Praha Jeruzalém

[IMG R 10395]Delegace indonéských muslimských duchovních přicestovala v pondělí před zahájením svátku Chanuka do Izraele s cílem „poznat se trochu lépe s Židy.“ Jejich návštěva je součástí iniciativy centra Simona Wiesenthala.
Duchovní navštívili jak raketami ostřelovaný Sderot, tak i Zeď nářků a zúčastnili se rozsvícení chanukové svíčky se studenty ješivy ve městě Kirjat Šmona.
Unikátní program byl zahájen rabínem Abe Cooperem z Centra Simona Wiesenthala, který se rozhodl muslimským duchovním představit život v ješivě. Podle Coopera tito duchovní reprezentují více než 70 milionů následovníků. Duchovní dlouze hovořili s představitelem ješivy, rabínem Drorim.
Potvrdilo se, že svátěční nálada je nakažlivá a duchovní se nakonec přidali ke studentům ješivy, kteří oslavovali Chanuku.
Rabín Cooper si podle vlastních slov uvědomuje důležitost mezináboženského dialogu. Indonéský tisk prý již o návštěvě informoval, opravdu důležitá bude prý ale až politická reakce na tuto návštěvu.

10.12.2007 00:00 8