Praha Jeruzalém

[IMG R 10373]Členské státy OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) přizvaly 5 nových zemí ke vstupu do organizace. Jedná se o Izrael, Chile, Estonsko, Rusko a Slovinsko. Těchto pět zemí dostalo zelenou k zahájení přístupových rozhovorů.

OECD byla vytvořena v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC (Organizace zemí pro evropskou ekonomickou spolupráci), která vznikla v roce 1948 k provedení Marshallova plánu. Cíle organizace je pomáhat k efektivnímu fungování světové ekonomiky. V současné době má organizace 30 členů, zatím posledním vstupujícím členem bylo v roce 2000 Slovensko. Zakládající listina od svých členů vyžaduje dosažení udržitelého ekonomického růstu a zaměstnanosti a rostoucí životní úroveň a to současně za zachování finanční stability. Pomáhá tím zlepšit světovou prosperitu.

Přístupové rozhovory se budou odehrávat individuálně mezi státy a výbory OECD. Zástupce generálního tajemníka OECD, Thelma Askeyová, během následujících týdnů každý ze nových států navštíví, aby se rozhovory o přístupu k organizaci daly do pohybu. Jakmile stát splní všechna požadovaná kritéria, rozhodne výbor vyslanců o tom zda bude státu předložena pozvánka ke vstupu do OECD.
Současnými členy OECD jsou: Rakousko, Austrálie, Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lucembursko, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, USA.

04.12.2007 00:00 5Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova