Praha Jeruzalém

Závěry dvouleté studie ukazují, že samosprávná palestinská města významně znečišťují podzemní vody, které jsou významné pro přežití jak jejich, tak i hustě zalidněné izraelské pobřežní roviny.
Studie ukázala, že mnoho řek tekoucích z hor Judska a Samaří na izraelskou pobřežní rovinu jsou mohutně znečištěné palestinským komunálním i průmyslovým odpadem.

Izraelci se snažily znečištěnou vodu předtím než dosáhne pobřežní roviny čistit. Podle vědců se ale většina nečistit vsákne do podzemních vod, které vytvářejí významný horský zásobník vody, ještě než se dostane na izraelské území.

16.12.2007 00:00 3