Praha Jeruzalém

SOS Israel plánuje kampaň, ve které by měla být vybrána vlajka a hymna pro nový židovský stát, který plánují vytvořit na Západním břehu, pokud se Izrael z tohoto území stáhne. Iniciativa bude tento týden v synagogách rozdávat leták „Naše země Izrael“. Návrh, který bude vybrán, bude odměněn několika tisíci šekely.

Prezentován byl také další přístup. Skupina rabínů podporuje mladé lidi v tom, aby podepsali svůj osobní závazek, který předají na vojenskou správu. V závazku je uvedeno jméno vojáka, osobní číslo a následující prohlášení:
„Zavazuji se strážit a bránit bezpečnost státu, tak jak je to ode mě vyžadováno. Budu provádět také všechny mise, do kterých budu povolán, podle hodnot izraelské armády. Na druhou sranu ale odmítám vykonat jakýkoliv nelegální rozkaz k vyklizení osad nebo stanovišť, nebo vyhánět Židy odkudkoliv.“
Vojáci mají požádat, aby byl tento dokument umístěn do jejich osobní složky.

07.12.2007 00:00 3