Praha Jeruzalém

Ve středu zahájené obnovené mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinci byly provázané napětím, když Palestinci zahájili jednání kritikou izraelského plánu výstavby 300 nových bytů v židovské čtvrti na jihu Jeruzaléma. Palestinci trvají na tom, že toto území bude součástí jejich části Jeruzaléma, pokud Izrael chce dosáhnout míru.
Izraelci odmrštili palestinskou kritiku poukazem na neschopnost Palestinců dostát závazku potlačení protiizraelského teroru během desetiletí trvajícího mírového procesu a připomněli, že právě samotní policisté Palestinské samosprávy spáchali vraždu mladého izraelského farmáře.
Po setkání řekl vrchní palestinský vyjednavač, Saíb Irikát, že si není jist, zda se budou konat nějaká další kola jednání.

13.12.2007 00:00 2